Prezentace ze Semináře HORIZONT 2020, Společenské výzvy – na akci Země Živitelka 2019

PREZENTACE ke stažení – seminář HORIZONT 2020, Společenské výzvy – vybrané projekty s českou účastí (zajímavosti, zkušenosti a možnosti spolupráce)

(1. blok) Horizont 2020: Potravinové zabezpečení a udržitelné zemědělství – představení vybraných evropských projektů H2020 a jejich přínos pro český venkov a farmáře

(2. blok) SMART CITY/SMART VILLAGE: Základní koncept udržitelného rozvoje měst a obcí – představení projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City (SMO ČR), SMART FOOD: Nové příležitosti a výzvy

(3. blok) Budoucnost odpadní biomasy není jen ve spalování – WORKSHOP projektu ENABLING na téma neenergetické využití bioodpadů včetně zajímavých příkladů z praxe