EO4Agri

Spojení poznatků pro lepší monitorování zemědělství Hlavním cílem EO4AGRI je katalyzovat vývoj evropské kapacity pro zlepšení operativního monitorování zemědělství z místní na globální úroveň na základě informací získaných z dat satelitního pozorování z programu Copernicus a využitím souvisejících geoprostorových a socioekonomických ekonomické informační služby. EO4AGRI pomáhá při provádění společné zemědělské politiky EU (SZP) se zvláštní pozorností věnovanou reformě CAP2020, požadavkům platebních agentur a procesům integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS). EO4AGRI spolupracuje se zemědělci, sdruženími zemědělců a zemědělsko-potravinářským průmyslem na specifikacích zemědělských služeb založených na datech se zaměřením na zvýšení využití investic ES do datových a informačních služeb Copernicus (DIAS). EO4AGRI se zabývá globálními výzvami v oblasti zabezpečení potravin koordinovanými v rámci iniciativy G20 Global Agricultural Monitoring Initiative (GEOGLAM) vydělávající na otevřených datech programu Copernicus jako vstupu do sítě systému včasného varování hladomoru (FEW-NET).

EO4AGRI posuzuje informace o potřebách využívání půdy a zemědělských služeb a nabízí finančním investorům a pojištění a potenciální přidanou hodnotu podpory těchto služeb informacemi z programu Copernicus. Tým EO4AGRI se skládá z 11 organizací, které se doplňují ve svých rolích a odborných znalostech a pokrývají velkou část hodnotového řetězce významným relevantním síťovým kapitálem, jak je dokumentováno v mnoha přidruženích k projektu a formálních prohlášeních o podpoře shromážděných pro EO4AGRI. Všichni partneři vykazují velké záznamy o aktivitách buď v Copernicus RTD, vládních funkcích nebo v následných operacích služeb. Koordinátor EO4AGRI je významným průmyslovým hráčem s prokázanými schopnostmi vést projekty H2020. Metodika projektu EO4AGRI je kombinací budování komunity; analýza mezery ve službách; technologické hodinky; návrh strategického výzkumného programu a politická doporučení; šíření (vč. organizace hackatonů).