Seminář – Země Živitelka

Vážení kolegové, přijměte pozvání na odborný seminář:

HORIZONT 2020, Společenské výzvy – vybrané projekty s českou účastí (zajímavosti, zkušenosti a možnosti spolupráce)

Seminář se koná v rámci odborného doprovodného programu Země živitelky, Výstaviště České Budějovice

ve čtvrtek 22. srpna 2019

3 BLOKY (12:30 – 15:30)

Pavilon Z, 1. patro

(pořádá WirelessInfo & partneři, veřejné)

Účast na semináři je bezplatná, potřebujete pouze vstupenku na veletrh. Pokud se zaregistrujete na seminář nejpozději do 15. srpna, obdržíte od nás zdarma čestnou vstupenku na veletrh platnou v den konání semináře.

Na seminář se, prosím, registrujte ZDE 

Těšíme se na setkání s Vámi
Šárka Horáková, WirelessInfo
Kontakt: horakova@wirelessinfo.cz, 604 757 388
 


PODROBNÝ PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁŘE:

(1. blok) Horizont 2020: Potravinové zabezpečení a udržitelné zemědělství – představení vybraných evropských projektů H2020 a jejich přínos pro český venkov a farmáře

 • 12:30 – 12:40 SKIN – Poznatky v oblasti zkracování odbytového řetězce v zemědělství – příklady dobré praxe – Š. Horáková, WirelessInfo (10 minut)
 • 12:40 – 12:50 LIVERUR – Živé laboratoře venkovských oblastí, představení pilotu v oblasti západočeského Pošumaví se zaměřením na produkci místních potravin, prodej ze dvora a podporu atraktivity území – R. Šašková, Úhlava o.p.s. (10 minut)
 • 12:50 – 13:10 SmartAgriHubs – český Digitální Zemědělský Hub – K. Charvát, WirelessInfo (20 minut)
 • 13:10 – 13:20 PoliRural – Zvýšení atraktivity venkovských regionů napříč Evropou (nejen) za využití moderních technologií – L. Nencková, České centrum pro vědu a společnost (10 minut)
 • 13:20 – 13:30 Co ještě chystáme – DEMETER, STARGATE, INNOVAR – K. Charvát, WirelessInfo (10 minut)

(2. blok) SMART CITY/SMART VILLAGE: Základní koncept udržitelného rozvoje měst a obcí – představení projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City (SMO ČR), SMART FOOD: Nové příležitosti a výzvy

 • 13:30 – 13:50 Strategický rámec Smart City SMO ČR – Představení projektu (Smart City/Smart Village) – L. Nencková, Svaz měst a obcí ČR (20 minut)
 • 13:50 – 14:00 Smart Food – L. Mlčák, ISFOR z.ú. (10 minut)
 • 14:00 – 14:15  HsOptika, evidence optických sítí pro chytré venkovské regiony – S. Holý, Help Service – Remote Sensing (15 minut)
 • 14:15 – 14:30 Diskuze – vše, na co jste se chtěli zeptat zástupců jednotlivých projektů (15 minut)

(3. blok) Budoucnost odpadní biomasy není jen ve spalování – WORKSHOP projektu ENABLING na téma neenergetické využití bioodpadů včetně zajímavých příkladů z praxe

 • 14:30 – 14:45 Představení evropského projektu Enabling – Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth (H2020), jeho cíle – P. Horák, WirelessInfo (15 minut)
 • 14:45 – 15:00 Seznámení s Atlasem příkladů dobré praxe – mapovou aplikací pro vizualizaci jednotlivých příkladů dobré praxe z celého světa; Biomass trade platforma pro sdílení informací mezi farmáři – P. Horák, WirelessInfo (15 minut)
 • 15:00 – 15:30 Ukázky zajímavých inovativních příkladů dobré praxe ze zpracování zbytkové biomasy pro jiné než energetické účely z Evropy i ze světa Š. Horáková, P. Horák, WirelessInfo (30 minut)
 • 15:30 – … Závěr “Na zdraví” –  ochutnávka vína od malého vinaře z jižní Moravy.

Prezence účastníků bude probíhat od 12:00 hodin.

Po celou dobu semináře je pro Vás zajištěno zdarma drobné občerstvení a káva. Na závěr semináře ochutnávka vína z jižní Moravy.

Po ukončení přednášek (od 15:30 hod) budete mít prostor na další dotazy, osobní setkání s jednotlivými zástupci představených projektů a diskuzi o možnosti zapojení do probíhajících aktivit.

Změna programu vyhrazena

www.wirelessinfo.cz/cs/seminar-zeme-zivitelka

Najdete nás na Facebooku a Twitteru