Členové


Členové sdružení WIRELESSINFO tvoří následující organizace:

MJM Litovel a.s. (MJM)

Dlouholeté zkušenosti s GIS zaměřenými na sběr dat v terénu, vývoj variabilních aplikací využívajících GPS technologií a tvorba výnosových map pro potřeby zemědělců. Systém precizního zemědělství s obchodním názvem PREFARM® nabízí společnost od roku 1997. V rámci realizace řady vědeckých a výzkumných projektů podporovaných z českých zdrojů a také ze zdrojů Evropské komise, vznikl komplexní systém, reagující na specifické podmínky hospodaření. Základní filozofií systému je prokazatelné zlepšení efektivity hospodaření rostlinné výroby a okamžitá návratnost investovaných prostředků.
MJM

HSRS s.r.o. (Help service – remote sensing)

Společnost se specializuje na tvorbu vyspělých webových GIS aplikací pro nejrůznější využití, vývoj moderních GIS řešení založených na webových službách OGC, zpracování dat dálkového průzkumu Země – leteckých a družicových snímků.
HSRS

Help forest s.r.o.

Tvorba systémů pro zobrazení geografických dat na internetu, vývoj moderních a výkonných mapových aplikací a realizace evropských projektů v oblasti ICT.
Help Forest

Lesprojekt služby s.r.o.

Firma specializující se na GIS technologie, na Internetové technologie, bezdrátovou komunikaci, vývoj GPS aplikací. Zpracovatel a poskytovatel dat z oblasti lesnictví a zemědělství.
Lesprojekt služby

Masarykova Univerzita b Brně

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v ČR. Jednu ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum. V soutěžích o podporu výzkumných projektů se univerzita v posledních letech umísťuje na předních místech, investuje mimořádné prostředky do rozvoje výzkumných a výukových kapacit v novém univerzitním kampusu, rozvíjí aktivity v oblasti transferu znalostí a podpory vědy a inovací.
Masarykova Univerzita

Lidé z různých organizací vytváří speciální tým, který se podle potřeby účastní na nezávislých vědeckých a výzkumných projektech. WIRELESSINFO tvoří skupinu zvanou (Český Living Lab), který je složený z výzkumného sdružení Wirelessinfo, různých regionálních a místních samospráv a veřejných nebo soukromých organizací.