IoF

The Internet of Food and Farm 2020 projekt

Partneři

Konsorcium má své kořeny v programu EU FIWARE s projekty, jako jsou SmartAgriFood, Flspace, Flnish a Fractals, které byly a jsou velmi úspěšné při cílení agropotravinářského odvětví pomocí aplikací Future Internet (FI). Prostřednictvím tohoto portfolia projektů výzkumu a vývoje a urychlovače byl v průběhu let vytvořen silný a soudržný ekosystém. Pokud jde o IoF2020, přední partneři agro-potravinářských projektů FIWARE využili tento instalovaný ekosystém k tomu, aby přivedli agropotravinářské odvětví na další úroveň: velký pilotní IoT.

https://www.iof2020.eu/