Stargate

Projekt STARGATE EU identifikuje zranitelnost současných zemědělských systémů, správu krajiny, modely, metody a postupy související se změnou klimatu a provede důkladnou analýzu požadavků pro inteligentní zemědělství v oblasti klimatu (Climate Smart Agriculture- CSA), na jehož základě bude utvářet komunitu zúčastněných stran.

Na základě analýzy požadavků STARGATE vyvine datový rámec a nástroje pro podporu inteligentního rozhodování o klimatu, které budou zemědělci a tvůrci politik využívat k efektivnějšímu řízení mikroklimatu na místní a regionální úrovni.

WIRELESSINFO je partnerem projektu.
Více informací:
https://www.stargate-h2020.eu/project/