V rámci projektu RDA Europe 4.0 byly vypsány 2 výzvy na podávání žádostí o granty, jejichž účelem je podpořit účast na […]
POZVANKA WORKSHOP.docx WORKSHOP “VELKÁ A OTEVŘENÁ DATA A INOVAČNÍ HUBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, DOPRAVĚ A VENKOVSKÉM ROZVOJI” Zveme Vás na tradiční […]