Cílem sdružení WIRELESSINFO je využití širokého potenciálu při zavádění stávajících a nových řešení GIS založených na webových službách, jež slouží pro zlepšení kvality rozhodování ve veřejném i soukromém sektoru, zvýšení pracovních příležitostí pro obyvatele venkovských oblastí, posílení hospodářství venkova a podpora řešení výstražných systémů a dopravy. Tyto případy využívají nových znalostních systémů řízení založených na rozvíjejících se geo-informační technologiích pro efektivnější sběr, zpracování, analýzu a šíření zemědělských informací. Tyto systémy musí být uživatelsky přívětivé a současně schopné vykonávat skutečné vědecké multikriteriální analýzy: Geografický informační systém (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ) a Navigační systém (GPS). Tyto relativně nové geo-informační technologie jsou vhodné zejména pro systematické hodnocení a sledování venkovských oblastí.

Co se týká standardizace, WIRELESSINFO se aktivně podílí na implementaci principů INSPIRE a také vytváření směrnic. Významné je přispívání k OGC standardizaci, především v oblasti webových služeb – WMS (Web Mapping Services), WCS (Web Catalogue Services), WPS (Web Processing Services).

WRLS se zaměřuje na výzkum a vývoj v těchto oblastech:

  • IST pro zemědělství a lesnictví
  • GIS and SDI
  • Webové služby
  • E collaboration
  • Mobilní řešení
  • E learning