Úvod

Vývoj informačních technologií spolu s geoprostorovými daty je v současnosti stále ve větším rozmachu. Na tomto vývoji má zásluhu především digitalizace dat, větší dostupnost geoprostorových informací v celosvětovém měřítku (např. družicových snímků), a také pokročilá technická infrastruktura, která umožňuje převod stále většího objemu dat. Navzdory silnému vývoji jsou však tyto metody stále na relativně nízké úrovni. Tento pomalý vývoj je důsledkem roztříštěnost dostupných datových zdrojů. Je složité kombinovat data z různých zdrojů a vytvářet z nich nové informace. Data jsou přenášena fyzicky, což je složité právě z důvodu nekompatibilních datových zdrojů a obtížné aktualizace dat – přenos dat je nutné provést znovu po každé aktualizaci. Prostorová data jsou velmi důležitá pro rozhodovací procesy v oblasti veřejných služeb, například v územním plánování nebo jako podpora pro vlastníky lesů.

Cílem sdružení WIRELESSINFO je vývoj, testování a využívání služeb a nových technologií pro správu prostorových dat zejména v oblasti rozvoje venkova, včetně zemědělství a lesnictví, výstražných systémů, logistiky a pro veřejnou správu.