ASIMOV

Projekt ASIMOV startuje: Využití aplikací na bázi umělé inteligence ke zlepšení detekce a předpovědi požárů v přírodním prostředí

S potěšením oznamujeme, že v březnu 2024 byl oficiálně zahájen nový průlomový projekt ASIMOV. Projekt ASIMOV, financovaný #Evropskou vesmírnou agenturou v rámci projektu AI-Trustworthy Applications for Climate Change, si klade za cíl revolučně změnit řízení lesních požárů pomocí síly #AI. Vede ho středisko #BEYOND EO při NOA (Národní observatoř v Aténách) a za podpory Institutu komunikačních a počítačových systémů #ICCS-NTUA (Národní technická univerzita v Aténách) a #WIRELESSINFO.

ASIMOV řeší problém hrubého prostorového rozlišení základních klimatických proměnných (Essential Climate Variables, ECV) s využitím technik superrozlišení umělé inteligence. Tyto techniky se používají ve dvou klíčových případech použití: Detekce požárů v reálném čase a predikce rizika požárů v přírodním prostředí. Kromě družicových dat EO budou využity i další zdroje dat mimo EO, jako jsou záznamy řeckého hasičského sboru a předpovědi počasí. Tyto zdroje pomohou generovat vysoce informativní, superrozlišené verze ECV, které odhalí jemnější detaily, jež jsou klíčové pro přesnou identifikaci a předpověď požárů. Kromě toho bude do modelů umělé inteligence začleněna vysvětlitelnost, aby bylo možné pochopit důvody, které stojí za jejich předpověďmi.

#earthobservation #esa #machinelearning #AI #WildfireManagement #ai4eo