Data4Food2030

Nový projekt EU chce vyvinout spravedlivou a inkluzivní datovou ekonomiku pro evropské potravinové systémy Data4Food2030, která byla zahájena 29. září v Lisabonu, je vybavena finančními prostředky ve výši 10 milionů eur, aby odhalila hodnotu datové ekonomiky v evropských potravinových systémech. Projekt zahrnuje síť 24 partnerů z 12 různých zemí po celé Evropě pod vedením holandského Wageningen Research.

Projekt si klade za cíl zlepšit datovou ekonomiku pro potravinové systémy rozšířením její definice, zmapováním jejího vývoje, zopakováním potřeby robustního monitorovacího systému a zavedením obchodních a správních modelů vycházejících z dialogu se zúčastněnými stranami.

Velká data jsou velmi mocným nástrojem, který máme k dispozici, ale aby mohla být efektivně využita pro potravinářské systémy, musí být velká data zachycena, analyzována a na základě nich prováděna. Zúčastněné strany si však kladou důležitou otázku: Mohou nám údaje pomoci učinit evropské potravinové systémy udržitelnějšími ze sociálního a environmentálního hlediska? Nový projekt EU Data4Food2030 odpovídá, že ano, může, pokud jej budeme dobře řídit a budovat důvěru mezi všemi zúčastněnými stranami, včetně marginalizovaných skupin, jejichž přístup k datům je omezený kvůli pohlaví, vzdálené/venkovské geografické poloze nebo etnickému původu. Používání technologií, které splňují naše potřeby udržitelnosti, je každý den snazší. Senzory můžeme instalovat na vše na farmě a na každém kroku v hodnotovém řetězci potravin, dokud se nedostane na vidlici – jinými slovy, získávání velkého množství dat nebylo nikdy jednodušší. Značné finanční prostředky jsou směřovány do technické vědy a velkých dat, ale je třeba věnovat větší pozornost tomu, jak tyto ovlivňují společnost jako celek a zda ti, kdo sdílejí svá data, důvěřují tomu, jak jsou využívána.

Inovace založené na datech dnes přetvářejí způsob, jakým vyrábíme, konzumujeme a sdílíme potraviny. Tím transformují naši ekonomiku a společnost a tyto změny jsou rychlé a hluboké.

„Ačkoli jsou tyto změny slibné, digitální transformace potravinových systémů přesto vstoupila do zóny soumraku, což je místo, kde se dnes nacházíme,“ řekl Dr. George Beers, koordinátor projektu Data4Food2030 ve Wageningen Research. „Tato zóna soumraku je místem, kde se očekává, že se potravinové systémy podporované inovacemi a datovými platformami promění v ekonomiku potravinových dat založenou na datových prostorech. Ale zda se to stane a jak rychle, bude záležet na tom, jak efektivně budou společenské vědy fungovat vedle technologie, protože jsou úzce propojeny.

Existují otázky důvěry, vlastnictví dat a strachu, že data mohou být zneužita k vytvoření monopolních pozic. Dosud bylo financování směřováno na pokrok a přijetí technologií, avšak problém nespočívá ani tak v technologii, ale spíše v sociálním kontextu. Uživatelé nemusí rozumět tomu, jak se s daty nakládá a jak jim důvěřovat. Víme, jak monitorovat datovou ekonomiku, kdo by to měl dělat a jak organizovat její správu?

Příklady ze života

Zainteresované strany z devíti různých zemí EU budou součástí devíti případových studií, které představují poskytování služeb souvisejících s potravinovým systémem ve 27 zemích EU, zahrnujících 38 hlavních a podpůrných partnerů a také řadu zúčastněných stran – partnerů, dodavatelů, spotřebitelů.

Těchto devět případových studií poskytuje reálné příklady datové ekonomiky na mikro- a mezoekonomické úrovni s využitím dat a technologií. Tyto příklady jsou studovány za účelem mapování a zlepšování datové ekonomiky s cílem podporovat obchodní modely založené na datech, které jsou spravedlivé a inkluzivní a široce pokrývají oblasti, jako je výroba potravin, dodavatelský řetězec a oběhové hospodářství.

Každá případová studie klade konkrétní otázku pro lepší pochopení datového prostoru v jeho kontextu. Například dostupné údaje shromážděné z prasečích farem podpoří měření dopadu sanitárních opatření a splnění očekávání spotřebitelů pro každodenní řízení farmářů. Další případová studie se zabývá plánem Amsterdamu stát se plně oběhovým do roku 2050. V tomto prostředí je klíčové porozumění tomu, jak zhodnotit data o tocích odpadů, aby se vytvořily ekonomické, sociální a environmentální znalosti pro zúčastněné strany, které se snaží omezit plýtvání potravinami ve městech.

Budoucí datová ekonomika pro potravinářské systémy

Data4Food2030 se zaměřuje na vylepšený budoucí stav datové ekonomiky pro potravinářské systémy, z nichž jsou odvozeny jasné principy návrhu, doporučení a řešení. Ty zlepší a přizpůsobí politiky a postupy na veřejné i soukromé úrovni. Nezbytnou součástí projektu je, že zúčastněné strany jsou hluboce zapojeny do poskytování vstupů do různých konceptů datové ekonomiky a vyhodnocování několika výstupů projektu, aby se zvýšil dopad projektu na potravinový systém.

Tímto způsobem Data4Food2030 vytváří důvěryhodné cesty ke spravedlivé, inkluzivní a inovativní datové ekonomice pro potravinové systémy – naplňuje své motto: objevování hodnoty datové ekonomiky v evropských potravinových systémech.

Koordinátor projektu
Dr. George Beers
Stichting Wageningen Research (WR)
Holandsko
Tel: +31 703 358 337
george.beers@wur.nl

Projektová komunikace
Grigoris Chatzikostas
Foodscale Hub
Greece
Tel.: +30 697 933 6374 
g@foodscalehub.com 

Website: https://data4food2030.eu/