DiTEC

DiTECT vyvíjí integrovaný rámec pro detekci, hodnocení a zmírňování biologických, chemických a environmentálních kontaminantů v reálném čase v celém potravinovém dodavatelském řetězci.

Spojením partnerů z oblasti výzkumu, průmyslových a potravinářských úřadů zastupujících zemědělsko-potravinářský průmysl v EU a Číně usiluje DiTECT o vytvoření základu pro budoucí platformy pro sledování bezpečnosti potravin prostřednictvím rozvoje standardizované, modulární platformy s velkými daty , schopný přesně předpovídat parametry bezpečnosti potravin daného potravinářského produktu na základě údajů shromážděných v reálném čase prostřednictvím nákladově efektivních senzorů, při pěstování plodin, skladování obilí, chovu hospodářských zvířat a nakonec v zásobování potravinami, včetně blockchainových procesů.

DiTECT integruje multidisciplinární výzkumné týmy z oblastí, jako jsou mikrobiální a spektroskopické technologie snímání otisků prstů; vznikající systémy sledování potravin založené na IKT; analýza signálů a dolování dat. Mikrobiální profilování bude dosaženo konvenčními mikrobiologickými analýzami v tandemu s pokročilými molekulárními metodami (např. Metagenomika založená na NGS), zatímco spektroskopické profilování bude založeno na spektrálních datech generovaných pomocí vhodných rychlých, neinvazivních metod a senzorových zařízení.

DiTECT uznává, že současným potravinovým řetězcům chybí kompletní přehled bezpečnosti potravin na úrovni plodin / hospodářských zvířat a hotových výrobků, a proto předpokládá vývoj cloudového úložného systému pro všechna data odpovídající různým pohledům na bezpečnostní aspekty specifické pro daný produkt, být integrován do.

Nové služby bezpečnosti potravin budou předvedeny ve čtyřech (4) pilotních projektech v reálném světě s aktivním zapojením 21 partnerů EU a 13 CN, kteří budou k ověření zlepšení účinnosti využívat skutečné datové soubory. Pečlivě strukturovaný pracovní plán ztělesňuje přístup „více aktérů“ k prototypu a potvrzuje rámec připravený k převzetí významného potenciálu využití pro zemědělsko-potravinářský průmysl.

https://ditect.eu/info/