Worskhop projektu Enabling

Budoucnost odpadní biomasy není jen ve spalování – WORKSHOP projektu ENABLING na téma neenergetické využití bioodpadů včetně zajímavých příkladů z praxe proběhl dne 22.8.2019 v rámci veletrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích

Projekt Enabling (Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth)

Evropa má obrovský potenciál optimalizace dodávky biomasy do inovativních biologických procesů a produktů. Projekt Enabling je zaměřen na šíření osvědčených postupů a inovací v nalezení zdrojů a následné zpracování biomasy v oblasti BBI (Bio-Based Industry).

Záměrem projektu ENABLING je vytvoření vhodných podmínek pro účinné využití biomasy pro produkty a procesy. Do projektu ENABLING je zapojeno 16 partnerů ze 13 zemích EU a přidružených zemí (IL, NO). V rámci projektu partneři budují permanentní platformu pro zprostředkování inovací, která by se mohla v budoucnu stát jedním z hlavních trhů a významným urychlovačem přenosu znalostí na evropské úrovni.

Témata workshopu:

Představení evropského projektu Enabling – Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth (H2020), jeho cíle – P. Horák, WirelessInfo (15 minut)

Seznámení s Atlasem příkladů dobré praxe – mapovou aplikací pro vizualizaci jednotlivých příkladů dobré praxe z celého světa; Biomass trade platforma pro sdílení informací mezi farmáři

Ukázky zajímavých inovativních příkladů dobré praxe ze zpracování zbytkové biomasy pro jiné než energetické účely

Prezentace ke stažení:

Představení evropského projektu Enabling – Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth (H2020), jeho cíle, Seznámení s Atlasem příkladů dobré praxe – mapovou aplikací pro vizualizaci jednotlivých příkladů dobré praxe z celého světa; Biomass trade platforma pro sdílení informací mezi farmáři – P. Horák, WirelessInfo [PDF][2.3 MB]

Zpracování zbytkové biomasy pro jiné než energetické účely V. Šottníková Mendelova univerzita v Brně [PDF][1.7 MB]