SmartAgriHubs

  • Call: H2020-RUR-2018-2020 (Rural Renaissance)
  • Topic: DT-RUR-12-2018
  • Type of action: IA
  • Proposal number: SEP-210482400

Spojení bodů k uvolnění inovačního potenciálu digitální transformace evropského agropotravinářského sektoru

SmartAgriHubs se zaměřuje na urychlení digitální transformace evropského zemědělsko-potravinářského sektoru. Upevní, aktivuje a rozšíří současný ekosystém vybudováním sítě center digitálních inovací (DIHs), které podpoří zavádění digitálních řešení v odvětví zemědělství. Toho bude dosaženo integrací technologie a podpory podnikání do místního přístupu on-shopu zahrnujícího všechny regiony a všechny příslušné hráče v Evropě. Srdce projektu tvoří 28 stěžejních inovačních experimentů demonstrujících digitální inovace v zemědělství, které usnadňují DIH z 9 regionálních klastrů včetně všech evropských členských států. Současně SmartAgriHubs zlepší vyspělost inovačních služeb DIH, takže digitální inovace budou replikovány v celé Evropě a široce přijímány evropskými zemědělci. Štíhlý přístup více aktérů zaměřený na přijatelnost pro uživatele, zapojení zúčastněných stran a udržitelné obchodní modely zvýší úroveň technologií a připravenosti trhu a přinese přijetí uživatele na další úroveň. To bude posíleno synergickými efekty mezi SmartAgriHubs a RIS3, protože SmartAgriHubs budou spolupracovat s evropskými regiony, aby maximalizovaly návratnost evropských investic, včetně regionálních strukturálních fondů a soukromého kapitálu. Otevřené výzvy s celkovým rozpočtem ± 6 milionů EUR rozšíří síť a zajistí, aby byl do portfolia služeb DIH začleněn technologický rozvoj a nové výzvy v zemědělsko-potravinářském sektoru. Inkluzivní struktura SmartAgriHubs a ambiciózní cíle spojí celý evropský ekosystém a spojí jednotlivé body, aby zajistily globální vedoucí postavení Evropy na trhu AgTech. Konsorcium pod vedením Wageningen Research a dalších partnerů předchozích klíčových projektů, jako jsou IoF2020, FIWARE, S3P Agri-Food a I4MS, využije stávající ekosystém a zaručí evropským daňovým poplatníkům maximální návratnost investic a zásadní agropotravinářský sektor produkující odpovídající a bezpečné jídlo pro budoucí generace.

Project website: https://smartagrihubs.eu/

The #InnovationPortal is a valuable tool not only for farmers but also for #DIHs. In addition to being a door to our network of more than 160 #DIHs throughout the whole #EU, it is also a training platform. Register to the #InnovationPortal and find the training that is right for your #DIH on our Training page.
https://smartagrihubs.eu/portal/home