AEWB ICT – Agricultural Extension in Western Balkan ICT

Zemědělské poradenství – Agricultural Extension (AE) je jedním z klíčových prvků pro rozvoj zemědělského sektoru zemí. Informační a komunikační technologie (IKT) hrály významnou úlohu při zvyšování úrovně připravenosti národního AE k tomu, aby čelila moderním zemědělským výzvám. Země WB (Western Balkans) mají omezenou implementaci a využívání IKT pro poskytování služeb AE (Agricultural Extension). Stávající zkušenost s používáním IKT v prostředí AE představuje výhodu, která může urychlit proces přijímání těchto technologií AE (Agricultural Extension) v zemích WB (Western Balkans). To představuje základní prvek pro spolupráci mezi V4 (The Visegrad Group) a WB (Western Balkans). Spolupráce může přispět k synchronizaci zemědělských odvětví zemí a růstu již dobře zavedené hospodářské spolupráce v zemědělství a potravinářském průmyslu v partnerských zemích

PARTNEŘI

  1. The FOUNDATION AGRO-CENTER FOR EDUCATION – FACE – Makedonie
  2. RURAL ASSOCIATION SUPPORT PROGRAMME – Albánie
  3. WIRELESSINFO – Česká republika
  4. KISKUNSÁGI NATURE PROTECTION Nonprofit Co. – Maďarsko
  5. AGROINSTITUT NITRA – Slovensko
  6. INOSENS DOO NOVI SAD – Slovinsko

AEWB ICT – web