Agriteach 4.0


logo

Connecting VET Teachers to Agriculture 4.0​

CÍLE PROJEKTU
Průvodce učitelů zemědělského odborného vzdělávání na obnovu jejich vyučovacích metod tím, že jim poskytne bezplatný online kurz „Učitelé pro zemědělství 4.0“ založený na pedagogickém modelu učení v síti. Projekt integruje metodologii pro učení úspěšného projektu Leonardo (Tenegen) do sítě s pedagogickými inovacemi metod zaměřených na studenty, jako je model Creative Classroom (CC) a model Flipped Classroom (FC). Vzdělávací prostředí a učební model aplikovaný tímto LdV projektem jsou v souladu s pedagogickými inovacemi rámce ET 2020, zaměřený na rozvoj dovedností 21. století, kreativity a digitálního podnikání studentů.

ZAČÁTEK PROJEKTU: 01-09-2017
TRVÁNÍ PROJEKTU: 24 months
KOORDINÁTOR: Galamb József Agricultural Vocational School, Hungary

    • Partneři projektu
  • Galamb József Agricultural Secondary School
  • iTStudy Hungary Ltd.
  • Fondacija Agro Centar za Edukacija – FACE
  • AgFutura
  • GAK Education, Research and Innovation Centre
  • CAPDM Ltd.
  • WirelessInfo

Agriteach 4.0 – web