Centrum digitálních inovací (DIH) je jedním z nástrojů k usnadnění a využití výhod digitální transformace. Konečným cílem – provozovaným Evropskou unií – je vybudování sítě center pro digitální inovace, které by pomohlo odborníkům, IT – odborníkům a zúčastněným stranám, např. tvůrcům politik a správě ke zlepšení jejich postupů, procesů, produktů a služeb prostřednictvím využívání nových digitálních technologií v Evropě i mimo ni.

WIRELESSINFO začalo fungovat jako Living Lab (2005), který byl později transformován do první formy DIH. V současné době WIRELESSINFO provozuje několik různých center pro digitální inovace v EU a také jedno v Africe – v Nairobi. Všechny HUBy běží na naší vlastní platformě, která byla vyvinuta s prvním HUBem – www.agrihub.cz, což byl první pilotní projekt.

Přehled stávajících DIH

SmartAfriHub