CCSS v médiích


Spolupráce WC3 a OGC
06.01.2015 – W3C a Open Geospatial Consortium (OGC)oznámili novou aktivní spolupráci s cílem zlepšit interoperabilitu a integraci prostorových dat na webu. V rámci skupiny W3C, je tato práce také podporována v současné době běžícím projektem SmartOpenData (SmOD)
další informace W3C (SmOD)
spolupráce W3C a OGC (SmOD)

PPRD East: 13. července 2014 v Bruselu na závěrečné konferenci bylo více než 60 účastníků Finální video. Během akce účastníci sledovali výsledky dosažené během 4-letého projektu a posoudili pokrok v této oblasti a mechanismy spolupráce v oblasti civilní ochrany ve východním sousedství EU.