Seminář na akci Země Živitelka 2024

Vážení kolegové, přijměte naše srdečné pozvání na odborný seminář „Venkov pod palbou dat“

Seminář se koná v rámci výstavy Země Živitelka 2024
v zasedací místnosti Regionální agrární komory v pavilonu R3 na Výstavišti v Českých Budějovicíchve čtvrtek 22. srpna 2024od 13:00 hod do 14:30 hod
Pro vstup můžete použít zadní vchod od brány č.3
Prezence účastníků bude probíhat od 12:30 hodin

Program semináře:

  • 1. část 13:00 – 13:30 hod

“Využití dat z oblastí turistiky a krátkých potravinových řetězců pro vzájemnou podporu těchto sektorů – případová studie projektu Data4Food2030”

Evropský výzkumný projekt Data4Food2030 (Horizon Europe) se věnuje tématům datové ekonomiky v potravinových systémech. Česká případová studie realizovaná partnery WIRELESSINFO a ÚHLAVA o.p.s. v regionu Klatovska se zaměřuje na posouzení struktury existujících dat v krátkých potravinových řetězcích (tzv. „Z farmy na vidličku“), dostupnosti a případné optimalizaci těchto dat. Především je však zaměřena na téma využití těchto dat v jiných oborech, především v turistice, a naopak, na možnosti využití turistických dat pro podporu výrobců lokálních produktů.

  • 2. část 13:30 – 14:00 hod

“Podpora trhu s lokálními biopotravinami a výrobky s regionálními značkami včetně možností ochrany před falšováním a ztrátou kvality (projekt THEROS)”

Výzkumný projekt THEROS (Horizon Europe) vyvíjí integrovaný soubor nástrojů, který bude schopen modernizovat proces ověřování potravinářských produktů s organickým a zeměpisným označením a předcházet falšování a nesouladu s využitím různých technologických inovací a zdrojů dat. Čeští partneři WIRELESSINFO a ŠUMAVAPRODUKT s.r.o. řeší v rámci demonstračního projektu využití senzorů pro monitoring podmínek pro zachování kvality při dopravě zboží a také obchodní modely pro podporu prodeje chráněných produktů formou digitální tržnice.

  • 3. část 14:30 – 15:00 hod

“Zvýšení atraktivity venkovských regionů napříč Evropou (nejen) za využití moderních technologií a umělé inteligence v evropském projektu PoliRuralPlus”

Poslední z představovaných evropských výzkumných projektů je zaměřen na převládající problémy, jako je administrativní roztříštěnost, nerovnost a neefektivita v koordinaci veřejných služeb. Projekt se snaží podporovat prostředí posílené spolupráce a rovných příležitostí napříč venkovskými a městskými rozdíly.

Čeští partneři projektu České Centrum pro vědu a společnost a sdružení Plan4all vám představí možnosti zapojení se do spolupráce v rámci Otevřených výzev (Open Calls), které umožňují získání finančního příspěvku pro zajímavé lokální projekty.

Účast na semináři je bezplatná, potřebujete pouze vstupenku na veletrh. Pokud se zaregistrujete na náš seminář nejpozději do 15. srpna 2024, obdržíte od nás zdarma čestnou vstupenku na veletrh platnou v den konání semináře.

Na seminář se, prosím, registrujte pomocí následujícího odkazu: https://forms.gle/z5JknJnmtmdkQnfZ7

(Registrace bude probíhat do naplnění kapacity místnosti).
Po celou dobu semináře je pro Vás zajištěno zdarma také malé občerstvení a nápoje.

Po ukončení přednášek (od 14:30 hod) budete mít prostor na další dotazy a osobní setkání s jednotlivými zástupci představených projektů, během kterého se můžete dotázat na možnosti zapojení do probíhajících aktivit.
Odkaz na program najdete také na
sociálních sítích uvedených organizátorů

Akce je veřejná. Organizátoři semináře:


Těšíme se na setkání s Vámi

Šárka Horáková

Kontakt: WirelessInfo, horakova@wirelessinfo.cz, +420 604 757 388