Data4Food2030 – brožura a prezentace v češtině ke stažení

Brožura týkající se projektu Data4Food2030 je ke stažení v českém jazyce na odkazu níže

DaaS je název případové studie, kterou budou v projektu řešit čeští partneři WIRELESSINFO a ÚHLAVA
Umožnění rozsáhlejšího a zjednodušeného mezioborového využití a zpracování údajů v krátkých potravinových dodavatelských řetězcích pro zajištění  udržitelného regionálního socioekonomického rozvoje.“
Můžete si prohlédnout prezentaci, která byla přednesena dne 31. 1. 2023 na Konferenci Digitální Inovační Huby, výzkum a inovace pro rozvoj našich nejen venkovských regionů v rámci Týdne Velkých a otevřených dat a Digitálních Inovačních Hubů“ v Praze.
Prezentace Možnosti využití mezioborových dat ve formě služeb (ISDaaS) v oblasti regionálních zemědělských produktů je ke stažení na následujícím v tiskové zprávě nebo na odkazu níže

Více o projektu Data4Food2030 najdete na webové stránce: https://data4food2030.eu/