THEROS project – internal meeting

Dne 13.2.2023 proběhla interní schůzka mezi partnery projektu THEROS – společností WIRELESSINFO a Šumavaprodukt s.r.o. k projednání pilotního návrhu.

Pilotní region Klatovy, Sušice – jihozápad ČR
Hlavní regionální partner Šumava product spol. – prodejce regionálních produktů, partner projektu. Aktuální řešení Řešení SensLog – pro sběr, analýzy a publikování dat ze senzorů. V současné době se používá pro místní údaje o počasí a sledování automobilů.
Záměr Využít SensLog pro připojení senzorů v autě a krabic se zbožím ke sledování stavu a stavu zboží během přepravy.