Tisková zpráva – Týden Velkých a otevřených dat a Digitálních Inovačních Hubů

Ve dnech 31. 1. – 2. 2. 2023 se v centru Prahy uskutečnil “Týden Velkých a otevřených dat a Digitálních Inovačních Hubů”. Do uspořádání této intenzivní třídenní akce se vedle sdružení Plan4all zapojily také další organizace, konkrétně Česká technologická platforma pro zemědělství, sdružení CzechInno, společnosti WirelessInfo, České centrum pro vědu a společnost, Lesprojekt – služby a Help Service – Remote Sensing. Akce proběhla jako osobní setkání vývojářů, řídících pracovníků, výzkumníků, specialistů, zástupců státní správy, soukromých organizací, zemědělských podniků a také koncových uživatelů.

První den 31. 1. 2023 byl zahájen tradiční konferencí, během které byly prezentovány výsledky mezinárodních projektů STARGATE, SIEUSOIL, SmartAgriHubs, AgriHub CZ&SK a DEMETER a vzniklá unikátní řešení za posledních několik let. Dále byly představeny také nově startující projekty PrepSoil, Data4Food2030, THEROS, DALIA, SAGRE a trans4num.

Jednotlivé prezentace najdete ke stažení pod konkrétní přednáškou:

Tomáš Mildorf (Plan4all, z.s.)Stáhnout

Digitální inovační huby a Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v ČR – Tereza Šamanová (CzechInno, z.s.p.o.) a Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v ČRStáhnout

Spolupráce AgriHubu CZ a České technologické platformy pro zemědělství a její výstupy – Karel Charvát (WirelessInfo) / Martin Pýcha (Zemědělský svaz ČR, ČTPZ)Stáhnout

Hub4Everybody – Jan Macura (Plan4all, z.s.)Stáhnout

Map Whiteboard – Karel Charvát (Plan4all, z.s.)Stáhnout

Atlas Životního prostředí Liberec – Irena Košková (Krajský úřad Libereckého kraje)

Lesprojekt cloud – Jiří Kvapil (Lesprojekt – služby s.r.o.) Stáhnout

Evidence optických sítí – Stanislav Holý (HSRS)Stáhnout

Analýza klimatických dat pro účely zemědělství – Jiří Valeš (WirelessInfo)Stáhnout

Open Land Use 2.0 – Michal Kepka, Dmitrij Kožuch (Plan4all, z.s.)Stáhnout

Atraktivita území – Otakar Čerba (CCSS)Stáhnout

Data4food2030 – možnosti využití DAAS v oblasti regionálních zemědělských produktů – Petr Horák (WirelessInfo), Radana Šašková (Úhlava o.p.s)Stáhnout

PREPSOIL – Karel Charvát (Lesprojekt – služby s.r.o.)Stáhnout

Horizon Europe a kde můžeme nadále spolupracovat – hledání společných možností – Karel Charvát (Plan4all z.s., WirelessInfo) – volná diskuze

Následující dva dny 1. 2. a 2. 2. 2023 byly věnovány formátu tzv. “dílen”, ve kterých šlo o kombinaci workshopu, tréninku, hackathonu a ideathlonu s cílem si aktivně v praxi ověřit použitelnost existujících technologií, přispět k jejich vylepšení a hledat cesty, jak tyto technologie úspěšně integrovat. Školením provázeli zkušení mentoři, kteří s každým osobně spolupracovali na hledání optimálních řešení podle konkrétních požadavků. Během dílen probíhala intenzivní jednání s potenciálními uživateli. Velký zájem byl zejména ze strany zemědělské komunity. Odezva ze strany uživatelů přinesla řadu poznatků a námětů pro další technologický rozvoj, nastínila nové možnosti komercializace výsledků výzkumu a potvrdila potřebnost diskutovat výsledky výzkumu s uživatelskou komunitou.

Hub4Everybody je unikátní, modifikovatelné řešení pro publikování, sdílení a kooperativní správu geografických dat. Může se jednat o profesionální data a měření, ale i výstupy z výzkumných projektů nebo studentských prací, podklady pro výuku, pocitové mapy, vizualizace terénních průzkumů a další mapy, tabulky nebo databáze. Zkrátka libovolná prostorová data ve vektorové i rastrové formě. Vaše data můžete do prostředí hubu jednoduše nahrát, upravovat a nastavit parametry sdílení, nebo využívat webové služby, které se z Vašich dat vytvoří. Hub4Everybody je alternativou kombinace online kancelářského software a redakčního systému pro prostorová data.

Map Whiteboard je technologie, která umožňuje více uživatelům spolupracovat online na stejném mapovém projektu a sdílet datové sady. Technologie sdílí celou mapu a prezentuje data v kontextu jakýchkoliv podkladových informací, které mohou být užitečné. Umožňuje více klientům vidět identické mapové rozhraní a současně na něj kreslit, editovat vektorové vrstvy, což zvyšuje samotnou efektivitu práce a kolaboraci, kdy sedíte kolem jednacího stolu a společně se díváte na mapu, komentujete ji, ukazujete na „věci“ a navrhujete změny.

Klimatický atlas

Klimatický atlas (https://www.agrihub.cz/hsl-ng/AgroClima) zobrazuje vybrané agroklimatické faktory pro delší časová období. K jednotlivým faktorům je možné vždy zobrazit i odhad jejich neurčitosti. Agroklimatické faktory zobrazují: období bez mrazu, bilanci vody, úhrn srážek, množství dopadlého slunečního záření, poslední den vhodný pro aplikaci dusíkatých hnojiv a skupinu faktorů vztažených k růstu pšenice (jakožto referenční plodiny) a to teploty vhodné pro její růst a naopak množství tepelného stresu potlačující její růst.

SensLog

SensLog je komplexní nástroj pro správu senzorových dat, který pokrývá datovou linku od sběru, uložení, zpracování až po publikaci a vizualizaci. Základem systému je datový model založený na ISO 19156, který ukládá měřená data stejně jako výsledky dílčích analýz. Jednotlivé komponenty zajišťují příjem a publikaci dat pomocí systému webových služeb v různých formátech a standardech. Systém SensLog zároveň umožňuje interoperabilitu mezi různými datovými poskytovateli a uživateli, díky souboru konektorů SensLog Connectors dokáže přijímat a předávat data z různých rozhraní.  

Nástroje umělé inteligence

V rámci Lesprojekt cloudu je k dispozici vývojářské a prototypovací prostředí JupyterHub, ve kterém kromě mnoha dalších nástrojů pro programování v Pythonu a R jsou dostupné i knihovny Keras a TensorFlow určené pro práci s umělými neuronovými sítěmi.

Lesprojekt cloud a úložiště satelitních dat

Jednou z podpůrných aplikací na Lesprojekt cloudu je i úložiště družicových dat Sentinel-2, které každý den přináší nové snímky dostupné z území ČR. Slouží jako datová základna všech dalších publikačních systémů, které pracují s družicovými daty. Díky centralizaci datového skladu dosahujeme nezanedbatelných úspor diskového prostoru a výpočetní kapacity. Odvozené produkty jako např. vegetační indexy NDVI, EVI a další jsou počítány na jednom místě a jednotlivé publikační systémy na ně přistupují v rámci interních služeb podle zadaných kritérií (např. datum, oblast, typ produktu, úroveň oblačnosti, apod.).

FarmInsight

FarmInsight je webová aplikace určená především pro přípravu aplikačních map pro variabilní aplikaci. Pro snadnou práci s daty zemědělského podniku aplikace podporuje několik různých způsobů načítání dat o dílech půdních bloků, pro které budou výpočty prováděny.

FieldCalc

FieldCalc je webová služba pro dělení polí (dílů půdních bloků LPIS) do zón na základě hodnot z jednoho z nabízených vegetačních indexů. V současné době jsou podporovány indexy EVI, NDVI, NDRE, NDTI, NDWI a RVI4S1. FieldCalc nabízí API pro integraci do jiných nástrojů a webové grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje zobrazit libovolný blok LPIS na území České republiky, zvolit některou z dostupných satelitních scén, zobrazit scénu pro dané území v přirozených barvách, provést výpočet a prohlédnout si výsledky. Kromě webového rozhraní je k dispozici také plugin pro QGIS.

Zaujaly Vás prezentace z konference nebo technologie z jednotlivých lekcí a chcete se dozvědět něco více? Kontaktujte nás a propojíme Vás s lidmi z týmu, kteří mají uvedený projekt nebo vývoj produktu na starosti.

Karel Charvát, Plan4all, charvat@plan4all.eu
Šárka Horáková, WirelessInfo, horakova@wirelessinfo.cz
František Zadražil, Lesprojekt-služby, fzadrazil@gmail.com
Karel Charvát Jr., Lesprojekt-služby, charvat_junior@lesprojekt.cz