ISAF 2015-new

Všechny přijaté příspěvky budou publikovány v digitálním sborníku ISAF2015.
Vybrané články budou publikovány na webu Agris On-line (Papers in Economics and Informatics journal), který je indexován v databázi Scopus
Agris

Důležité termíny pro posílání příspěvků:
15. července 2015 Podávání abstraktů
25. července 2015 Vyrozumění o přijetí abstraktu
5. září 2015 Podání plné verze příspěvku
31. října 2015 Vyrozumění o přijetí článku

Registraci na konferenci ISAF 2015, předběžný program a další informace najdete ne webu http://www.isaf2015.info/
ISAF2015_info

All accepted papers will be published in a digital collection ISAF2015. Selected articles will be published on the website Agris On-line (Papers in Economics and Informatics journal), which is indexed in Scopus Agris
Important dates for sending contributions:
• 15 July 2015 Submission of abstracts
25 July 2015 Notification of acceptance of abstracts
5 September 2015 Submission full version of the paper
31 October 2015 Notification of acceptance article

Conference registration ISAF 2015 preliminary program and further information, please visit http://www.isaf2015.info/
ISAF2015_info