ISAF 2015

14.-16. Září 2015 se pořádá v Drážďanech, Německo 19. mezinárodní konference o informačních systémech pro zemědělství a lesnictví ISAF 2015. Konference bude společná s Open Data Hackathon pro zemědělství, lesnictví, životního prostředí, cestovního ruchu a rozvoje venkova a Klubem Ossiach
Konference ISAF 2015
kontakt E-mail: info@isaf2015.info

19th International Conference on Information Systems for Agriculture and Forestry ISAF 2015 14th – 16th September 2015 in Dresden, Germany together with Open Data Hackathon for Agriculture, Forestry, Environment, Tourism and Rural development and the Club of Ossiach Networking Event
Conference ISAF 2015
Contact E-mail: info@isaf2015.info