LayMan (Layer Manager, Manažer vrstev) je nástroj pro publikování geodat. Nabízí webové rozhraní, které umožňuje nahrávat, publikovat a zabezpečit geodata.
Publikování probíhá automaticky s pomocí GeoServeru, vektorová data jsou před tím ještě importována do databáze PostGIS. Přístupová práva lze konfigurovat na úrovni jednotlivých vrstev tak, že pouze autorizovaní uživatelé mohou zobrazit danou vrstvu. LayMan je integrovaný s Liferay portálem a spolu s CCSS mapovým portálem, Mickou a Stylerem tvoří ucelené řešení, které Vám umožní nahrávat, importovat, publikovat, nastylovat, katalogizovat, vyhledávat, zobrazit a zabezpečit Vaše geodata. LayMan je používán v rámci několika projektů a to PPRD-EAST, Plan4Business, OTN a SDI4Apps. LayMan je používán v těchto portálech:  Whatstheplan  a ERRA_PPRD K použití je potřeba se registrovat aplikace v EU pro webové portály – DCAT je katalog pro popis datových souborů ve veřejném sektoru Evropy