Konference PVO 2019

6. ročník konference Předcházení vzniku odpadů se uskuteční 24. října 2019 opět v Praze, tentokrát ve Wellness Hotelu Step ve Vysočanech.

AKTUÁLNĚ:
  • Na letošní ročník PVO zavítalo téměř 400 účastníků. Součástí programu byla také prezentace projektu ENABLING.
  • Prezentace naleznete u jednotlivých přednášejících v níže uvedeném programu, nebo je lze stáhnout ZDE nebo na stránkách konference. Příští ročník konference PVO 2020 proběhne 22. 10. 2020.

Více zde: https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/konference-pvo-2019/

Aplikace pro sdílení informací a dobrých praxí zpracování bioodpadu
Šárka Horáková, WIRELESSINFO

Evropa má obrovský potenciál optimalizace dodávky biomasy do inovativních biologických procesů a produktů. Projekt Enabling (Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth) je zaměřen na šíření osvědčených postupů a inovací v nalezení zdrojů a následné zpracování biomasy v oblasti BBI (Bio-Based Industry).
Záměrem projektu ENABLING je vytvoření vhodných podmínek pro účinné využití biomasy pro produkty a procesy. Do projektu ENABLING je zapojeno 16 partnerů ze 13 zemích EU a přidružených zemí (IL, NO). V rámci projektu partneři budují permanentní platformu pro zprostředkování inovací, která by se mohla v budoucnu stát jedním z hlavních trhů a významným urychlovačem přenosu znalostí na evropské úrovni. Hlavním úkolem Wirelessinfa je návrh a vytvoření Aplikace pro sdílení informací a dobrých praxí zpracování bioodpadu.

Program a více informací: https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/konference-pvo-2019/