Prezentace projektu SKIN na semináři projektu ATTRACTIVE DANUBE

3. závěrečný školící seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE, s názvem:

„Každý region je něčím atraktivní. Chcete vědět, jak je na tom ten váš?“, proběhne v úterý 21. května 2019 od 12:00 do 15:00 v sále č. 217 na Novotného lávce 5, Praha 1.

Účast na semináři je bezplatná, nutná je pouze registrace na: https://geoportal.gov.cz/web/guest/survey?id=16

Více informací, včetně pozvánky, naleznete na téže webové stránce. Na webové stránce https://ma21.cenia.cz/cs-cz/aktuality/seminarad.aspx  je možné nalézt prezentace z proběhlých akcí.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Organizační tým CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Předběžný program workshopu:

12.00–12.05 Zahájení, úvodní slovo

12.05–12.20 Od indikátorů k platformám, Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

12.20–12.40 Fungování platformy a národní indikátory v ČR, Alžběta Kodetová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

12.40–13.00 Poznatky v oblasti zkracování odbytového řetězce v zemědělství – příklady dobré praxe, Šárka Horáková, WirelessInfo

13.00–13.30 Přestávka (občerstvení zajištěno)

13.30–15.00 Praktické ukázky práce s platformou

Diskuse možného užití, příklady z praxe

Diskuse závěrů projektu a možnosti dalšího pokračování Národní memoranda o spolupráci

POZVÁNKA: ATTRACTIVE DANUBE_3.SkoliciWS_21.5.2019-1