Workshop „OTEVŘENÁ DATA A OTEVŘENÝ SOFTWARE…(23.1.2017)” a CodeCamp a Hackathon projektu FOODIE (24.-25.1.2017) – Praha

Zajímá vás využití otevřených dat v dopravě, vzdělávání, životním prostředí, uzemním plánováním, cestovním ruchu, turistice, zemědělství nebo na trhu s realitami? Chcete znát možnosti, jak využít otevřená data ve vlastních aktivitách a aplikacích? Chcete se zapojit do vývoje a navázat spolupráci s mezinárodními týmy? Ve spolupráci s projekty FOODIE, SDI4Apps, OpenTransportNet, DataBio, NextGEOSS a SKIN jsme pro vás připravili v Praze týden pro otevřená GI data a otevřený GI software.

Pondělí 23. 1. 2017 Workshop „Otevřená data a otevřený software nejen pro komerční sektor“ na Novotného lávce 5 v Praze (česky)

Úterý 24. 1. – středa 25. 1. 2017 CodeCamp a Hackathon projektu FOODIE spolupořádaný s projekty SDI4Apps, OTN, DataBio, IoF2020 a NextGEOSS – hotel Galaxie Wiena v Praze (anglicky)

Workshop „Otevřená data a otevřený software nejen pro komerční sektor“
Termín: pondělí 23. 1. 2017
Místo konání: Novotného lávka 5, sál č. 217, 110 00 Praha 1
Hlavním tématem workshopu je prezentace datových sad a nastavení spolupráce mezi uživateli, výzkumníky a vývojáři zabývajícími se využitím otevřených dat (Open Data) pro nejrůznější komerční aplikace.
Jednací jazyk: čeština

Předběžný program:
09:00 – 10:00 Registrace, káva
10:00 – 10:10 Přivítání a účel workshopu (Karel Janečka, CAGI)
10:10 – 10:30 Krátké představení projektů SDI4Apps, OpenTransportNet a FOODIE, DataBio, IoF2020, NextGEOSS a SKIN, představení spolku Plan4all pro otevřená data (Karel Charvát, CCSS)
10:30 – 12:30 Softwarová sekce
• Štěpán Kafka Open Micka
• Štěpán Kafka Geo DCAT
• Michal Kepka SensLog
• Šimon Leitgeb HSLayers Ng a Mobilni HSlayers Ng
• Tomáš Řezník FOODIE data model
12:30 – 13:30 Přestávka s občerstvením
13:30 – 16:00 Data a aplikace
• Ota Čerba Smart Point of Interest a mobilni turisticke aplikace
• Tomáš Mildorf (Dmitrij Kozuch), Jiří Kvapil Open Land Use
• Karel Jedlička, František Kolovský, Jan Ježek, Jan Martolos, Jan Šťastný, Daniel Beran, Pavel Hájek. Výpočet dopravních intenzit v serverovém prostředí nad Open Transport Mapou
• Jiří Bouchal, Karel Jedlička, Jan Martolos, Jan Šťastný, Daniel Beran, Pavel Hájek, Dmitrii Kozhukh. Nástroje pro webovou prezentaci dopravních intenzit na příkladu města Plzně
• Jiří Bouchal Heatmap vizualizace dopravních nehod a dat z dopravních senzorů na příkladu Velké Británie a Belgie
• Karel Charvát Jr FarmTelemetry
• Vojtěch Lukas Satelitní snímky v zemědělství

CodeCamp a Hackathon projektu FOODIE spolupořádaný s projekty SDI4Apps, OTN, DataBio, IoF2020 a NextGEOSS bude zaměřen na experimentování s daty a nástroji vzniklými v projektech FOODIE, SDI4Apps a OTN a jejich využití jak v komerčních aplikacích, tak i v dalším výzkumu
Termín: úterý 24. 1. – středa 25. 1. 2017
Místo konání: hotel Galaxie Wiena, Suchdolské nám. 9, 165 00 Praha 6 – Suchdol
Jednací jazyk: angličtina

Předběžný program:
Úterý 24. 1. 2017
10:00 – 11:00 Představení nástrojů a dat
11:00 – 12:00 Team building
12:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 18:00 Code Camp a Hackathon

Středa 25. 1. 2017
09:00 – 16:00 Code Camp a Hackathon

Účast na obou akcích je bezplatná po předchozí registraci (do naplnění kapacity sálu). Občerstvení je zajištěno. Můžete se registrovat pouze na jednu nebo i na obě akce. Jste srdečně zváni!

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ZDE

(Program na obě akce může být upřesněn – najdete jej zde v článku)

Celá zpráva:
Pozvánka