Ostatní

Užitečné odkazy, poskytující další doprovodné informace pro podporu otevřených dat ke zlepšení viditelnosti a usnadnění přístupu k datovým sadám uveřejněných na místních a národních open  portálech.70-457
Sleduje se tím zvýšení  opětovného použití dat  uvnitř i za hranicemi. Podpora otevřených dat je pan-evropská iniciativa cílí na údaje vydavatelů, které jsou nejen v plném provozu, ale i na ty, které jsou v přípravě. Neméně důležitá je podpora spolupráce, identifikace osvědčených postupů, vedení a sdílení složek týkající se různých aspektů INSPIRE,  W3C,  ARE3NA a další