Data4Food2030 – interní schůzka WRLS – Úhlava

Interní workshop k designu české případové studie řešené v rámci EU projektu H2020 Data4Food2030 se konal mezi zástupci ze společností WIRELESSINFO a ÚHLAVA o.p.s v pondělí 13. února 2023 v Klatovech.

Hlavním tématem byla diskuze k návrhu předběžné struktury dat a její doplnění podle společných znalostí. Dále pak upřesnění dat s jednotlivými zapojenými subjekty.

Další schůzka se uskuteční v polovině března 2023.

Webové stránky projektu https://data4food2030.eu/