Známe vítěze cen TA ČR 2019 – obrovský úspěch společností AGRIO MZS s.r.o., WIRELESSINFO a Mendelovy univerzity v Brně / Agronomické fakulty

Letošní ročník Dne Technologické agentury ČR se uskutečnil 14. listopadu 2019 v prostorách Národního muzea.

Na dopolední mezinárodníkonferenci Challenges for the Future vystoupili inspirativní a celosvětově uznávaní experti, kteří se zaměřili na budoucnost výzkumu a technologického rozvoje, a na společenský dopad dalších inovací v tuzemském i globálním kontextu. U této příležitosti TA ČR slavnostně ocenil nejkvalitnější projekty aplikovaného výzkumu za uplynulý rok a ukázal veřejnosti společenskou hodnotu a přínos jejich výsledků. Letos udělila odborná porota Cenu TA ČR pětici hodnotných a unikátních projektů v kategoriích Společnost, Business, Governance, Partnerství a cena hostů večera Český nápad.

?Známe vítěze cen TA ČR 2019.?
? kategorie Business: VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIÍ PŘESNÉHO LITÍ RADIÁLNÍCH KOL TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE A NOVÝCH TYPŮ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN
? kategorie Společnost: VÝVOJ SYSTÉMŮ PRO VARIABILNÍ DÁVKOVÁNÍ PESTICIDŮ A HNOJIV NA ZÁKLADĚ SENZOROVÉHO MONITORINGU POROSTNÍCH PODMÍNEK
? kategorie Governance: VÝZKUM MĚRNÝCH EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK ZE SPALOVÁNÍ TUHÝCH PALIV V LOKÁLNÍCH TOPENIŠTÍCH
? kategorie Partnerství: CENTRUM KOMPETENCE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU JOSEFA BOŽKA
? Český nápad: VÝVOJ SYSTÉMŮ PRO VARIABILNÍ DÁVKOVÁNÍ PESTICIDŮ A HNOJIV NA ZÁKLADĚ SENZOROVÉHO MONITORINGU POROSTNÍCH PODMÍNEK

Absolutním vítězem a držitelem Ceny “Český nápad” se stal projekt z kategorie Společnost VÝVOJ SYSTÉMŮ PRO VARIABILNÍ DÁVKOVÁNÍ PESTICIDŮ A HNOJIV NA ZÁKLADĚ SENZOROVÉHO MONITORINGU POROSTNÍCH PODMÍNEK, který je společným projektem společností AGRIO MZS s.r.o. (koordinátor), WirelessInfo a Mendelovy univerzity (Agronomické fakulty) v Brně.

Celá zpráva https://www.tacr.cz/den-ta-cr-2019-se-nesl-v-duchu-budoucnosti-vyzkumu-a-technologickeho-rozvoje/