WORKSHOP “Velká a otevřená GI data a software…” Praha Workshop on GI Data and Software in Prague

prague-1168302_1920

Pozvánka na WORKSHOP „Velká a otevřená GI data a otevřený GI software pro potřeby chytrých regionů a měst, chytré dopravy a chytrého zemědělství“

Termín:                       čtvrtek 24. 1. 2019

Místo konání:              Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E III

Jednací jazyk:             čeština

Jedná se o pozvánku na český workshop organizovaný společnostmi Plan4all z.s., ČZU, CAGI, Geomatika ZČU, HSRS, CCSS, WIRELESSINFO, Lesprojekt – služby s.r.o. a CoO Workshop představí výsledky z mnoha projektů, jako jsou NextGEOSS, DataBio, IoF2020, SKIN, ROSIE, PoliVisu, EUXDAT, AgroTeach 4.0, Enabling, Premia, AFarCloud, EO4Agri, Simona, SmartAgriHub a LIVERUR. Tematické oblasti zahrnují chytré regiony a města, chytrou dopravu a zemědělství. Jazyk workshopu je český, bezplatná účast po registraci na https://goo.gl/forms/cOyRcMELasIpo2Nm1

Program: 09:30 – 10:00             Úvod

 • Přivítání děkana PEF ČZU v Praze Martina Pelikána, zástupců Plan4all a CAGI
 • Plan4all – kdo jsme a čeho jsme dosáhli v roce 2018 (Karel Charvát, Karel Jedlička)

10:00 – 11:00             Prezentace výsledků Hackathonu (více informací na konci pozvánky)

 • Projekty realizované v rámci hackathonu budou představeny formou krátkých pětiminutových prezentací nebo videí. Budou představeny všechny prezentace. Účastníci konference budou vybírat nejzajímavější řešení formou hlasování.

 11:00 – 11:30             Přestávka na kávu  

11:30 – 13:00             Zemědělsko – lesnická sekce

 • Použití satelitních a Open Linked Dat pro chytré zemědělství – Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita v Brně, Lesprojekt), Jiří Kvapil (WirelessInfo), Karel Charvát, Karel Charvát Junior (Lesprojekt)
 • Detekce kůrovcového poškození smrkových porostů prostřednictvím DPZ – Jan Vrobel (ÚHÚL)
 • Nove IoT řešení a jejich integrace v cloudu – Michal Kepka, Martin Čech, Ondřej Kaas (ZČU), Zbyněk Křivánek, Marek Musil (Lesprojekt)
 • Podrobné modelování teplot v závislosti na nadmořské výšce a vzdálenosti od vodního rezervoáru – Karel Jedlička (ZČU, WirelessInfo)
 • Aplikace pro sdílení informací o dobrých praxích zpracování bioodpadu, projekt Enabling – Petr Horák, Šárka Horáková, Šimon Leitgeb (WirelessInfo)

13:00 – 13:30             Občerstvení  

13:30 – 13:30             Budování kapacit

 • Poznatky v oblasti zkracování odbytového řetězce v zemědělství – příklady dobré praxe projektu SKIN – Šárka Horáková (WirelessInfo)
 • Podpora rozvoje regionálního cestovního ruchu posilováním produkce a odbytu lokálních kvalitních potravin, výrobků a služeb v regionu Pošumaví s využitím metodiky Living Lab v rámci projektu LIVERUR – Radana Šašková, Ivo Šašek, Pavel Vondráček, Jiří Hamhalter (Úhlava, o.p.s.), Petr Horák, Karel Charvát, Kristýna Čerbová, Šárka Horáková (WirelessInfo)
 • Český Inovační Hub pro chytré zemědělství – Karel Charvát (WirelessInfo)
 • Šíříme naše poznatky o chytrém zemědělství do dalších zemí – Pavel Šimek, Zbyněk Křivánek (WirelessInfo)
 • Atlas životního prostředí Libereckého kraje v roce II. – Irena Košková (Liberecký kraj), Dmitrij Kožuch (Plan4all), Marek Šplíchal, Jiří Kvapil, Karel Charvát

 14:30 – 15:30             Chytrá doprava a chytrá města

 • Vizuální analýza velkých dat na příkladu kriminality a dopravy – ukázky aplikací ‘Intenzita dopravy v Plzni’ a ‘Události Městská policie Plzeň’ (technologie WebGlayer) – Jiří Bouchal (InnoConnect)
 • Dopravní modelování v prostředí webového prohlížeče (představení technologie Spark Traffic Modeler) – Karel Jedlička (ZČU)
 • 3D vizualizace hluku z dopravy (ukázka vizualizace trojrozměrného a časově proměnného fenoménu) – Karel Jedlička, Daniel Beran (ZČU)

15:30 – 16:00             Co říci závěrem – Karel Charvát (WirelessInfo)

 • Co chystáme v tomto roce – krátká informace o projektech v oblasti zemědělství a klimatu, půdy a jejího využití, šlechtitelství a IT podpory pro formování lokální a regionálních zemědělských a venkovských politik
 • Pojďte s námi posilovat roli České republiky v oblasti mezinárodního výzkumu a inovací
 • Pojďte s námi zavádět výsledky výzkumu do praxe.

Pozvánka ke stažení:

 Info_room_wrksEIII_final

prague-1168302_1920

This is an invitation to the Czech workshop organised by Plan4all and its members that will take place on 24th January 2019 in Prague. The workshop will present results from numerous project including NextGEOSS, DataBio, IoF2020, SKIN, ROSIE, PoliVisu, EUXDAT, AgroTeach 4.0, Enabling, Premia, AFarCloud, EO4Agri, Simona, SmartAgriHub and LIVERUR.

The thematic domains include smart regions and cities, smart transport and smart agriculture.

The workshop language is Czech, free participation after registration at https://goo.gl/forms/cOyRcMELasIpo2Nm1

https://www.slideshare.net/plan4all/workshop-invite-big-gi-data-and-open-gi-software

Invitation in Czech: Info_room_wrksEIII_final