Prezentace z workshopu “Velká a otevřená data a otevřený SW pro praxi”Prezentations from workshop “Velká a otevřená data a otevřený SW pro praxi”


dav

Dne 22. ledna 2018 se uskutečnil již třetí tradiční workshop na Novotného Lávce v Praze, jehož hlavním tématem byla prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolu financován výzkumnými projekty.

Prezentace z worskshopu „Velká a otevřená data a otevřený software pro praxi” jsou nyní ke stažení:

1_Co je Plan4all (Tomáš Mildorf, Karel Charvát, Jiří Bouchal) [PPT, 8MB]
2_Trocha historie a krátké představení projektů (Karel Charvát) [PPT, 8MB]
3_Metody spolupráce výzkumu s praxí – Living Lab, Science Shop, RRI (Karel Charvát, CCSS) [PPT, 0.2MB]
4_Responzivní výzkum a inovace, RRI (Kristýna Čerbová, Otakar Čerba, ZČU Plzeň) [PDF, 0.3MB]
5_Systém pro správu optických sítí (Stanislav Holý – HSRS) [PPT, 4MB]
6_Řešení pro dopravu, Intenzity dopravy – aplikace pro město Plzeň (Jiří Bouchal, IS-practice, Karel Jedlička, Plan4all) [PPTX, 79MB]
7_Webová analýza dopravní nehodovosti ve Flandrech, Webová analýza otevřených dat o kriminalitě v Chicagu Jiří Bouchal, IS-practice) [PPTX, 28MB]
8_Liberecký portál životního prostředí (Irena Košková, Liberecký kraj, Dmitrij Kožuch) [PPTX, 34MB]
9_Senzorický IoT systém monitoringu ovzduší (Václav Jirovský, ČVUT) [PPTX, 9MB]
10_Řešení pro zemědělský podnik Kojčice v rámci projektu FATIMA (Petr Fučík) [PPTX, 15MB]
11_Autonomní řízení traktorů Zetor (J. Šmejkal, J. Orság, Zetor) [PDF, 1MB]
12_Řízení aplikace postřikovací techniky AGRIO s využitím senzorového měření a dat DPZ (Vojtěch Lukas, Mendelova univerzita v Brně) [PDF, 5MB]
13_Pojďme si hrát s 3D a Open Linked Data (Karel Jedlička, Otakar Čerba, ZČU Plzeň) [PPTX, 495MB], PDF verze [PDF, 2MB]
14_Databio a podpora aplikace v lesnictví (Marek Mlčousek, UHÚL) [PPTX, 17MB]dav

On January 22, 2018, the third traditional workshop was held at Novotny Lávka in Prague. The main topic was the presentation of practical results achieved with the help of research projects, introduction of new trends and presentation of data and tools, the development of which was funded by research projects.

Presentations from the worskshop “Big and Open Data and Open Software for Practice” are now available for download (in Czech language only):

1_Co je Plan4all (Tomáš Mildorf, Karel Charvát, Jiří Bouchal) [PPT, 8MB]
2_Trocha historie a krátké představení projektů (Karel Charvát) [PPT, 8MB]
3_Metody spolupráce výzkumu s praxí – Living Lab, Science Shop, RRI (Karel Charvát, CCSS) [PPT, 0.2MB]
4_Responzivní výzkum a inovace, RRI (Kristýna Čerbová, Otakar Čerba, ZČU Plzeň) [PDF, 0.3MB]
5_Systém pro správu optických sítí (Stanislav Holý – HSRS) [PPT, 4MB]
6_Řešení pro dopravu, Intenzity dopravy – aplikace pro město Plzeň (Jiří Bouchal, IS-practice, Karel Jedlička, Plan4all) [PPTX, 79MB]
7_Webová analýza dopravní nehodovosti ve Flandrech, Webová analýza otevřených dat o kriminalitě v Chicagu Jiří Bouchal, IS-practice) [PPTX, 28MB]
8_Liberecký portál životního prostředí (Irena Košková, Liberecký kraj, Dmitrij Kožuch) [PPTX, 34MB]
9_Senzorický IoT systém monitoringu ovzduší (Václav Jirovský, ČVUT) [PPTX, 9MB]
10_Řešení pro zemědělský podnik Kojčice v rámci projektu FATIMA (Petr Fučík) [PPTX, 15MB]
11_Autonomní řízení traktorů Zetor (J. Šmejkal, J. Orság, Zetor) [PDF, 1MB]
12_Řízení aplikace postřikovací techniky AGRIO s využitím senzorového měření a dat DPZ (Vojtěch Lukas, Mendelova univerzita v Brně) [PDF, 5MB]
13_Pojďme si hrát s 3D a Open Linked Data (Karel Jedlička, Otakar Čerba, ZČU Plzeň) [PPTX, 495MB], PDF verze [PDF, 2MB]
14_Databio a podpora aplikace v lesnictví (Marek Mlčousek, UHÚL) [PPTX, 17MB]