WORKSHOP „VELKÁ A OTEVŘENÁ DATA A OTEVŘENÝ SOFTWARE PRO PRAXI“

praha_noc

Hlavním tématem workshopu je prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolu financován výzkumnými projekty.

Termín: pondělí 22. 1. 2018
Místo konání: Novotného lávka 5, sál č. 217, 110 00 Praha 1
Jednací jazyk: čeština

Program:
09:00 – 10:00 Registrace, káva
10:00 – 10:10 Přivítání a účel workshopu (Karel Janečka, CAGI)
10:10 – 10:25 Co je Plan4all (Tomáš Mildorf, Karel Charvát, Jiří Bouchal)
10:25 – 10:45 Trocha historie a krátké představení projektů (Karel Charvát)
10:45 – 11:00 Metody spolupráce výzkumu s praxí – Living Lab, Science Shop, RRI
(Kristýna Čerbová, Otakar Čerba, Karel Charvát)
11:00 – 11:15 Systém pro správu optických sítí (Stanislav Holý)
11:15 – 12:00 Řešení pro dopravu (Jiří Bouchal, Karel Jedlička)
• Intenzity dopravy – aplikace pro město Plzeň
• Webová analýza dopravní nehodovosti ve Flandrech
• Webová analýza otevřených dat o kriminalitě v Chicagu
12:00 – 12:15 Liberecký portál životního prostředí (Irena Košková, Dmitrij Kožuch)
12:15 – 12:30 Najdi si region nebo město pro svoji dovolenou (Otakar Čerba, Karel Charvát)
12 30 – 12 45 „Senzorický IoT systém monitoringu ovzduší“

12:45 – 13:30 Přestávka s občerstvením

13:30 – 15:00 Zemědělská sekce
• Řešení pro zemědělský podnik Kojčice v rámci projektu FATIMA (Petr Fučík)
• Autonomní řízení traktorů Zetor (J. Šmejkal)
• Řízení aplikace postřikovací techniky AGRIO s využitím senzorového měření a dat DPZ (Vojtěch Lukas, Mendelova univerzita v Brně)
15:00 – 15:30 Pojďme si hrát s 3D a Open Linked Data (Karel Jedlička, Otakar Čerba)
15:30 – 15:45 Marek Mlcousek Databio a podpora aplikace v lesnictví
15:45 – 16:00 Co si zaběhat orienťák? (Raitis Berzins, Simon Leitgeb, Karel Charvát)
16:00 – 16:30 Pozvání na Hackathon a představení dat a nástrojů (Karel Charvát)

Účast na akci je bezplatná po předchozí registraci (do naplnění kapacity sálu). Občerstvení je zajištěno.

Registrace zde:
http://bit.ly/2BlPUEv

Organizátoři: CAGI, Geomatika ZČU, HSRS, CCSS, WIRELESSINFO, Plan4all z.s.

Tento workshop je součástí „Týdne pro velká otevřená GI data a otevřený GI software 2018“.

Mají výzkumné projekty (evropské i národní) nějaký reálný dopad? Co to jsou velká data a jak se uplatňují v různých oborech lidské činnosti? Co nám přináší otevřená data? Chcete se prakticky seznámit s otevřenými daty a softwarovými produkty, jež jsou nebo byly spolufinancovány z výzkumných projektů Evropské unie nebo národními projekty?
CAGI, NextGEOSS, DataBio, IoF2020, SKIN, ROSIE, PoliVisu, EUXDAT, AgroTeach 4.0, Enabling, Premia, FATIMA spolu s mezinárodním spolkem Plan4all, Zemědělskou universitou v Praze a ESA BIC Česká Republika pro vás připravili v Praze tradiční Týden pro velká otevřená GI data a otevřený GI software.

Pokud Vás zajímají odpovědi na tyto otázky, jste rovněž srdečně zváni na další akci:

„PRAGUE INSPIRE HACKATON„
Jak dostat velká a otevřená data a otevřené nástroje do praxe? – Společné setkání projektových týmů se studenty, freelance a start-ups.
Úterý 23. 1. – středa 24. 1. 2018
Česká Zemědělská Univerzita
Jednací jazyk: angličtina

Více informací a registrační formulář najdete na stránce
plan4all.eu

Kontaktní osoby Karel Charvát: charvat@ccss.cz a Tomáš Mildorf: mildorf@centrum.cz