Joint conference – Open Data HackathonJoint conference – Open Data Hackathon


Druhému ročníku spojené konference ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All bude opět předcházet dvoudenní hackathon, který bude navazovat na předchozí INSPIRE Hack – Open Data, Volunteered Geographic Information and Citizen Observatories. Hackathon umožní pokračovat a dále rozvíjet projekty zapojené v INSPIRE Hack, ale i registrovat nové.

Důležitá data

2 – 3. října 2017 – Pilsen Hackathon

Vzdálená účast

Pro většinu účastníků bude zajištěna účast formou virtuální konference
Vstup do místnosti

Místo konání – osobní účast

Pro účastníky následné Joint konference, kteří budou chtít přijet dříve
Budova centra NTIS, Technická 8, Plzeň, souřadnice: 49°43’35.654″N, 13°21’7.244″E
Místnost UN-656 v 6. podlaží ve výzkumném křídle budovy (křídlo s modrými stěnami). Cesta budovou bude vyznačena první den konání pomocí šipek a orientačních cedulí.

Témata

Environmentální a společenské výzvy
Dobrovolnická geografické informace (VGI)
Senzory
Občanská pozorování
Otevřená data

Spolupořadatalé

Asociace Plan4All
Projekt DataBio
Projekt NextGEOSS
Projekt Short Food Supply Chains Knowledge and Innovation Network (SKIN)The second edition of 2-day Hackathon comes before the 2nd year of the Joint conference of ISAF & Geomatics in Projects & Plan4All. The hackathon will follow up the preceding INSPIRE Hack – Open Data, Volunteered Geographic Information and Citizen Observatories. The Hackathon enables to further develop projects and ideas registered on INSPIRE Hack as well as register new ideas.

Important Dates

2nd – 3rd October 2017 – Pilsen Hackathon

Remote participation

For the most of the participants will be prepared virtual conference room
Enter the conference romm

Venue – presence participation

For participants of the following Joint conference who would like to come earlier
NTIS building, Technická 8, Plzeň, location: 49°43’35.654″N, 13°21’7.244″E
Room UN-656 on 6th floor in research wing of the building (part with blue walls). Detailed navigation plan inside of the building will be provided.

Topics

Environmental and societal challenges
Volunteered geographic information (VGI)
Sensor domain
Citizen observatories
Open data

Co-organizers

Plan4All association
DataBio project
NextGEOSS project
Short Food Supply Chains Knowledge and Innovation Network (SKIN) project