Společná konference ISZL & Geomatika v projektech & Plan4AllJoint conference of ISAF & Geomatics in Projects & Plan4All


Společná konference ISZL & Geomatika v projektech & Plan4All

joint_conference_logo_s_fotkou

21. ročník konference Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (ISAF), desátý ročník Geomatiky v projektech 2017 a druhá výroční konference asociace Plan4All se budou konat 4. až 5. října 2017 pod spojeným názvem ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel, ve Šťáhlavech u Plzně.

Vybrané příspěvky z konference budou publikovány v časopisu Agris on-line indexovaném v databázi Scopus. Informace k procesu publikace naleznou autoři vybraných příspěvků přímo na stránkách časopisu.

Konference je dvojjazyčná. Pozor změna, vzhledem k časovému rozvrhu zvaných řečníků bude středeční jednání v angličtině, ve čtvrtek bude jednání probíhat v češtině.

Témata – Geomatika (dálkový průzkum Země, zeměměřictví, správa geodat, zpracování dat, analýzy, vizualizace) v:

 • Dopravě
 • Geodézii
 • Kulturním dědictví
 • Otevřených datech
 • Třetí dimenzi
 • Turismu
 • Veřejné správě
 • Vzdělávání
 • Zemědělství
 • Životním prostředí

Důležitá data

1. června 2017 – Otevření příjmu abstraktů příspěvků
1. června 2017 – Otevření registrace účastníků
15. září 2017 – Ukončení příjmu abstraktů příspěvků
22. září 2017 – Ukončení registrace účastníků

4 – 5. října 2017 – Konference ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All, zámek Kozel, Šťáhlavy u Plzně

Místo konference

Konference proběhne v Jízdárně zámku Kozel. Více informací o jednotlivých částech zámku najdete přímo na stránkách zámku Kozel.

Parkování pro účastníky konference bude umožněno na vnitřním zámeckém parkovišti.

Souřadnice pro geo-geeks: 49° 40′ 14.58″N, 13° 31′ 48.47″E.

Registrace příspěvků

Příspěvek na konferenci ve formě abstraktu registrujte vyplněním přihlašovacího formuláře. Abstrakt je přijímám v českém nebo anglickém jazyce, protože i konference je dvojjazyčná. První den konference bude probíhat v češtině, druhý den bude jednacím jazykem angličtina.

Abstrakty budou publikovány ve sborníku abstraktů z konference. Pokud máte zájem publikovat celý článek v časopise, vyznačte tuto volbu v registračním formuláři. Vybrané příspěvky věnované tématice zemědělství nebo regionálního rozvoje budou publikovány v angličtině v časopise Agris on-line indexovaném v databázi Scopus.

Registrace účastníků

Účastníci konference bez příspěvků se mohou registrovat pomocí formuláře registrace účastníka konference (bude otevřen 15. 6.). Prosíme účastníky s registrovaným příspěvkem, aby se také registrovali jako účastníci.

Vložné

Vložné činí 40 EUR (~ 1000 Kč) při platbě předem do 1.9.2017 nebo 50 EUR (~ 1 300 CZK) při platbě na místě u registrace.
Studenti vložné neplatí.
Vložné je možné uhradit bankovním převodem, on-line kreditní kartou nebo převodem přes PayPal. Detailní informace o možnostech platby obdržíte po vyplnění registračního formuláře.

Více informací najdete na oficiálních stránkách konference


Joint conference of ISAF & Geomatics in Projects & Plan4All

joint_conference_logo_s_fotkou

The 21th International Conference on Information Systems for Agriculture and Forestry (ISAF) & 10th Geomatics in Projects 2017 & 2nd annual conference of Plan4All will be held on 4th – 5th October 2017 as a Joint conference of ISAF & Geomatics in Projects & Plan4All, Kozel Chateau, Šťáhlavy u Plzně.

Selected manuscripts will be published in the Agris on-line indexed in Scopus. Authors of selected papers, please follow instructions on the Journal website.

The conference is bilingual. Please be aware of a change! Due to invited speakers schedule, the first day will be held in English, second day in Czech language.

Topics – Geomatics (remote sensing, surveying, geodata management, processing, analysis and visualization) in:

 • Agriculture
 • Cultural heritage
 • Geodesy
 • Open data
 • Public administration
 • Third dimension
 • Transportation
 • Environment
 • Tourism
 • Education

Important Dates

1st June 2017 – Call for abstracts
1st June 2017 – Participants registration open
15th September 2017 – Abstract registration deadline
22th September 2017 – Participants registration deadline

4th – 5th October 2017 – ISAF & Geomatics in Projects & Plan4All Joint conference, Kozel Chateau, Šťáhlavy u Plzně

Conference Venue

The Joint conference takes place in the Chateau’s Kozel Riding Hall. More detailed information about other parts of the castle areal can be found at the pages of the chateau Kozel.

Parking for participants of the conference is prepared at inner chateau’s parking.

Description for geo-geeks: 49° 40′ 14.58″N, 13° 31′ 48.47″E.

Contribution registration

For the registration of an abstract of the conference contribution, please fill in the contribution registration form. Abstracts are accepted in both English and Czech language, as the conference is bilingual. First day in Czech, second conference day in English language.

Abstracts will be published in the conference proceedings. If you would like to publish a full paper of your contribution in a journal, please indicate your interest in the registration form. Selected papers related to agriculure or regional development will be published in the Agris on-line journal indexed in Scopus.

Participant registration

Besides the abstract registration above, each conference participant is asked to fill the participation registration form (will be open on June 15th).

Conference fees

Conference fee is 40 EUR (~ 1000 CZK) paid in advance (before 1.9.2017) or 50 EUR (~ 1 300 CZK) at the registration desk.
Student’s entrance is free.
Payments can be accepted via bank transfer, On-line by credit card or via PayPal account. You will recieve detailed information about how to pay the fee after answering the participant registration form.

For more information, please visit the official conference website