Farming 4.0

Project logo

Hlavním záměrem projektu je v rámci odborného vzdělávání a přípravy vyvinout a implementovat speciálně navržené učební osnovy pro IKT pro zlepšení znalostí a dovedností v odvětví zemědělství. Cílem je dosáhnout úspěšnější adaptace IKT specificky vyvinutých pro zemědělství, které přispějí k rozvoji zemědělského sektoru a venkovských oblastí.

Očekávané výstupy projektu jsou:

 • Analýza potřeb zaměřená na znalosti a dovednosti v oblasti IKT v zemědělství;
 • Učební osnovy pro znalosti a dovednosti v oblasti IKT v zemědělství;
 • Pokyny pro integraci těchto učebních osnov do systému OVP;
 • E-Learningová platforma pro zúčastněné strany v dané oblasti;
 • Příručka správných postupů.

Trvání projektu: Listopad 2018- Říjen 2021

Partneři:

 • CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI (TR) koordinátor
 • Ziraat odasi baskanligi bayramic (TR)
 • Agroinstitut Nitra (SK)
 • WIRELESSINFO (CZ)
 • AG Futura Technologies (FYROM)
 • ITStudy (HU)

Webstránka projektu

e-Learningová platforma Farming 4.0