O Wirelessinfo

WIRELESSINFO je neziskové sdružení založené v roce 2003 českými účastníky projektu Wirelessinfo IST 1999- 21056. WIRELESSINFO je výzkumné virtuální společenství malých a středních podniků, výzkumné sféry a průmyslu. Hlavní prioritou WIRELESSINFO je přímá účast koncových uživatelů v oblasti výzkumu a vývoje.

Pod sdružením WIRELESSINFO byl také založen první český Living Lab – WIRELESSINFO, který je zatím jediným Living Labem v České republice.

Český Living Lab – WIRELESSINFO představuje prostředí pro výzkum a vývoj, ve kterém je soustředěno několik výzkumných institucí, obchodních společností a regionálních úřadů za účelem spolupracovat při rozvoji projektů při použití nových technologií. Tato „laboratoř“ se zaměřuje především na výzkum a vývoj moderních technologií pro poskytování a výměnu geodat. Hlavním cílem je společný vývoj aplikací, technologií a integrace geoprostorových služeb a nástrojů do otevřeného systému, a to nejen v rámci projektů financovaných EU, ale také při řešení úkolů v místním prostředí. Cílové aplikace jsou obvykle tvořeny z nástrojů umožňujících spolupráci – z individuální a nezávislých prvků, které by měly mít charakter – Open Web Services, což je prostředí určené pro vzájemnou spolupráci uživatelů technických řešení, dále se vyznačuje technologickou nezávislostí na platformě a s možností opětovného využití stávajících nástrojů, metod a technologií (De-centralizované datové zdroje, Otevřená rozhraní).

Cíle Wirelessinfo

Cílem sdružení WIRELESSINFO je využití širokého potenciálu při zavádění stávajících a nových řešení GIS založených na webových službách, jež slouží pro zlepšení kvality rozhodování ve veřejném i soukromém sektoru, zvýšení pracovních příležitostí pro obyvatele venkovských oblastí, posílení hospodářství venkova a podpora řešení výstražných systémů a dopravy. Tyto případy využívají nových znalostních systémů řízení založených na rozvíjejících se geo-informační technologiích pro efektivnější sběr, zpracování, analýzu a šíření zemědělských informací. Tyto systémy musí být uživatelsky přívětivé a současně schopné vykonávat skutečné vědecké multikriteriální analýzy: Geografický informační systém (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ) a Navigační systém (GPS). Tyto relativně nové geo-informační technologie jsou vhodné zejména pro systematické hodnocení a sledování venkovských oblastí.

Co se týká standardizace, WIRELESSINFO se aktivně podílí na implementaci principů INSPIRE a také vytváření směrnic. Významné je přispívání k OGC standardizaci, především v oblasti webových služeb – WMS (Web Mapping Services), WCS (Web Catalogue Services), WPS (Web Processing Services).

WRLS se zaměřuje na výzkum a vývoj v těchto oblastech:

  • IST pro zemědělství a lesnictví
  • GIS and SDI
  • Webové služby
  • E collaboration
  • Mobilní řešení
  • E learning