Joint conference 2021 & Agriculture 4.0. – VIDEO

Joint konference 2021 & Agriculture 4.0. se konala ve dnech 20. a 21. října 2021. Během těchto dvou dnů zaznělo celkem 35 prezentací a konference se zúčastnilo téměř 200 posluchačů (dle jednotlivých připojení z aplikace ZOOM).

Vkládáme i záznamy z obou dnů konference, takže se můžete za konferencí ohlédnout nebo případně zhlédnout i videa, u kterých jste se nemohli zúčastnit osobně. Můžete také sdílet videa s ostatními, kteří se o tato témata zajímají. Protože celková doba dvoudenní konference byla téměř 12 hodin, pod každým videem najdete v popisu „zobrazit více“ jednotlivé časové úseky prezentací, takže si můžete prohlédnout téma, které Vás zajímá.
——————————————-

The Joint conference 2021 & Agriculture 4.0. took place on 20 and 21 October 2021. During these two days, a total of 35 presentations were given and the conference was attended by almost 200 listeners (according to individual connections from the ZOOM application).

We also include recordings from both days of the conference, so you can look back or possibly watch the videos to those who could not attend in person. You can also share videos with others interested in these topics. Because the total time of the two-day conference was nearly 12 hours, under each video you will find in the description „show more“ individual time periods of the presentation, so you can see the topic that interests you.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *