Konference Životní prostředí – prostředí pro život

cenia

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia se rozhodli pokračovat ve své dlouholeté tradici pořádání každoroční česko-slovenské odborné konference. V roce 2019 pořádáme dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách, souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference pod názvem „Životní prostředí – prostředí pro život“ se uskuteční ve dnech 12. – 13. června 2019 v Kongresovém centru Floret v Průhonicích.
Zvolený název konference evokuje záměr umožnit otevřenou diskusi nad různými aktuálními tématy.

Více: https://www.cenia.cz/konference-cenia/

Na konferenci „Životní prostředí – prostředí pro život“ bude společnost Wirelessinfo dne 12.6. 2019 prezentovat zajímavosti ze dvou evropských projektů – SKIN a Enabling

1) Poznatky v oblasti zkracování odbytového řetězce v zemědělství – příklady dobré praxe projektu SKIN (http://www.shortfoodchain.eu/)

2) Aplikace pro sdílení informací a příkladů dobré praxe pro zpracování bioodpadu – projekt ENABLING (https://www.enabling-project.com/)